Algemene Voorwaarden

Algemene bepalingen
Een boeking is definitief als de aanbetaling van € 10,- per persoon door ACE Paintball is ontvangen. Het restant dient op de dag zelf te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen. Indien een boeking ten minste 14 dagen voor de afgesproken speeldatum wordt geannuleerd wordt de aanbetaling terugbetaald. Wordt de speeldatum korter dan 14 dagen van te voren geannuleerd dan kan geen aanspraak meer op de aanbetaling worden gedaan. In overleg kan er wel een andere speeldatum afgesproken worden. Groepen kleiner dan 25 personen kunnen worden gecombineerd.

Indien door overmacht of anderszins onvoorzienbare omstandigheden een boeking geen doorgang kan vinden, worden de betrokkenen hiervan direct op de hoogte gesteld en zal de aanbetaling worden gerestitueerd. Verdere aanspraken jegens ACE Paintball kunnen niet gehonoreerd worden.

ACE Paintball kan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade of letsel aan deelnemers. Evenmin is zij aansprakelijk voor verlies van eigendommen of geld. Verlies of schade aan eigendommen van ACE Paintball kunnen wel in rekening worden gebracht.

Voor aanvang van de paintballdag zal uitgebreid uitleg gegeven worden over de veiligheidseisen en spelregels. Iedere deelnemer is verplicht deze aanwijzingen strikt op te volgen.